Davete Gitmenin Şartları, Selamlaşmanın Şekli - Osman Ünlü