Mekki sürelerdeki esma ile medeni sürelerdeki esmanın davet açısından getirdiği mesajlar