Nida Çakı - Yalçın Öztüfekçi / Sana bir bûse vermedim diye