Süleyman Çelebi, Salim Uslu Sendika yasasını değerlendirdi.