TAHTA KÖPRÜ - SADIK BATTAL & TUNCEL KURTİZ BOLÜM 1